Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lipca 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2018r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków:

 • o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1851 z późn. zm.) na nowy okres zasiłkowy 2018/2019,
 • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do     alimentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz., 554 z późn. zm.)  na okres świadczeniowy 2018/2019,
 • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2017r., poz.1952 z późn. zm.) na okres zasiłkowy 2018/2019
 • o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2017r.,     poz.1952 z późn.zm.) na okres zasiłkowy 2018/2019.

Podstawą do ustalenia prawa do w/w świadczeń będzie dochód za rok 2017.

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe.
W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku,
 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku,
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego później niż w październiku, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego  następuje do dnia 31 października tego roku,
 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku,
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego później niż w październiku, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne  ( tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,
 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
 • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie świadczeń rodzinnych później niż w listopadzie, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku przypomina ponadto iż osoby pobierające świadczenia uzależnione od dochodu są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie, która ma wpływ na prawo do świadczeń w tym przede wszystkim o zmianie sytuacji dochodowej rodziny.