Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Kampania informacyjna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „ Bezpieczny i Aktywny Senior”

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, iż można składać wnioski  o pomoc żywnościową  w  ramach  Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 20120 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD).  Wnioski są do pobrania w tut. Ośrodku. Termin składania wniosków do dnia 15.11.2016r.

18 października 2016


Czytaj więcej o: Informacja

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie