Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Lipnik, dn. 14.03.2019r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

I. Zamawiający:

Gmina Lipnik

działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych w postaci schroniska dla bezdomnych, spełniających następujące warunki:

a) status bezdomnego;

b) ostatnie miejsce zameldowania w gminie Lipnik;

c) konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia.

14 marca 2019


Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „ASYSTENT RODZINY”

 Lipnik, dn.01.02.2019r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „ASYSTENT RODZINY”
 
Wymagania kwalifikacyjne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy              z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2018r., poz. 998) i dokumentuje co najmniej roczny staż pracy                  z dziećmi lub rodziną.
Asystentem rodziny może być osoba która:
•    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
•    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
•    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Forma zatrudnienia:  umowa o pracę – 1/4 etatu. Dokumenty aplikacyjne w postaci CV i listu motywacyjnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 715 -1515.
Ostateczny termin składania dokumentów do 28.02.2019r.


Kierownik OPS
Maria Stępień

1 lutego 2019


Czytaj więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „ASYSTENT RODZINY”

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020