Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

DOBRY START

„Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

18 czerwca 2018


Czytaj więcej o: DOBRY START

Karta Dużej Rodziny

Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym