Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Potrzebuję rodziców od zaraz

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ZYWNOSCIOWA 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, iż można składać wnioski  o pomoc żywnościową  w  ramach  Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 20120 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).  Wnioski są do pobrania w tut. Ośrodku.

27 września 2017


Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ZYWNOSCIOWA 2014-2020

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku asystent rodziny.

Komisja rekrutacyjna informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Karina Wywiał

 Zamieszkała  Leszczków  115

 Uzasadnienie dokonanego wyboru

 Pani Karina Wywiał posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na stanowisku asystent rodziny. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością terenu gminy oraz obowiązującego prawa w zakresie wspierania rodziny.

Kierownik OPS

Maria Stępień

1 sierpnia 2017


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku asystent rodziny.