Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

10 kwietnia 2019

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIKU
27-540 LIPNIK
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
tel. 158691422

Lipnik, dnia 10.04.2019r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.

  1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku  27-540 Lipnik

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

Pliki do pobrania