Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

PODPROGRAM 2018 – efekty

PODPROGRAM 2018 – efekty

  1. 1.    Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku  [nazwa OPL] z terenu województwa Świętokrzyskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Tarnobrzegu  realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
  2. 2.    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 130 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Świętokrzyskiego

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 6788,60 ton żywności;

  1040 paczek żywnościowych;

    0     posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 130 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne -  1 spotkanie  dla  15  uczestników

• Niemarnowanie żywności -  1 spotkanie  dla 15 uczestników