Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „asystent rodziny”.

Wymagania kwalifikacyjne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r.,nr 149, poz. 887) i dokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Asystentem rodziny może być osoba która:

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie. Dokumenty aplikacyjne w postaci CV i listu motywacyjnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 715 -1515.

Ostateczny termin składania dokumentów do 20.06.2017r.

23 maja 2017


Czytaj więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „asystent rodziny”.

Uzależnienia behawioralne-informacje

Zalecenia w zakresie higieny jamy ustnej dzieci niepełnosprawnych.

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Poltyki Społecznej przekazuje do wiadomości:

Wypracowane w projekcie KIK/33 Dzieciństwo bez próchnicy zalecenia w zakresie higieny jamy ustnej dzieci niepełnosprawnych (dok. w załączeniu)

Realizacja projektów w DPS i POW w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu: ublikacja na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

10 maja 2017


Czytaj więcej o: Zalecenia w zakresie higieny jamy ustnej dzieci niepełnosprawnych.