Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

KLUB SENIOR+

Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2019r. rozpocznie przyjmowanie wniosków:

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do      alimentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz., 670 z późn. zm.)  na okres świadczeniowy 2019/2020,

o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2220 z późn. zm.) na okres zasiłkowy 2019/2020

o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2018r.,    poz.2220 z późn.zm.) na okres zasiłkowy 2019/2020.

Podstawą do ustalenia prawa do w/w świadczeń będzie dochód za rok 2018.

8 lipca 2019


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020

Wydawanie żywności za m-c maj 2019r. i czerwiec 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku  informuje, że osoby zakwalifikowane przez OPS do otrzymania bezpłatnej żywności będą mogły odebrać żywność w dniu 29 maj 2019r.
 w godz. 11.00-15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku.

18 czerwca 2019


Czytaj więcej o: Wydawanie żywności za m-c maj 2019r. i czerwiec 2019 r.