Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wydawanie żywności za m-c maj 2019r. i czerwiec 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku  informuje, że osoby zakwalifikowane przez OPS do otrzymania bezpłatnej żywności będą mogły odebrać żywność w dniu 29 maj 2019r.
 w godz. 11.00-15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku.

18 czerwca 2019


Czytaj więcej o: Wydawanie żywności za m-c maj 2019r. i czerwiec 2019 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIKU
27-540 LIPNIK
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
tel. 158691422

Lipnik, dnia 10.04.2019r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.

  1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku  27-540 Lipnik

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

10 kwietnia 2019


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Lipnik, dn. 14.03.2019r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

I. Zamawiający:

Gmina Lipnik

działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych w postaci schroniska dla bezdomnych, spełniających następujące warunki:

a) status bezdomnego;

b) ostatnie miejsce zameldowania w gminie Lipnik;

c) konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia.

14 marca 2019


Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT