Zespół interdyscyplinarny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W gminie Lipnik zarządzeniem Nr 28/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 sierpnia 2012r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Komendy Powiatowej Policji w Opatowie,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- Zespołu Kuratorów Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Opatowie.
Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.
Działa także Punkt Interwencyjno- Konsultacyjny, którego zadaniem jest zapewnienie ofiarom przemocy domowej specjalistycznego poradnictwa jak również motywowanie sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Informator dla osob dotknietych przemocą w rodzinie.pdf

Karta praw osoby dotknietej przemocą w rodzinie.pdf